تمام مطالب برچسب : کمال گرایی

کامل گرایی چیست ؟

کامل گرایی چیست ؟

کامل گرایی را کنار بگذاریم : دوست خوبم سلام ، حتما برای شما هم پیش آمده که مدت ها به کاری دست نزده اید و وقتی سراغ آن رفته اید که دیگر رقبا از شما بهتر شده بودند در حالی که کار شما ارزش بهترین ها را داشت. قبل از هر چیز بیایم بررسی کنیم که نام این مشکل چیست و تعریف دقیق تری از آن داشته باشیم و بعد با کمک ایده ها به حل این مشکل بپردازیم. کمال گرایی یا کامل گرایی : بهتر است به جای واژه کمال گرا از واژه کامل گرا استفاده کنیم. چون کمال گرا از کمال می آید و به معنای گرایش به کمال یا بهتر است بگوییم رشد می باشد اما در […]