زندگی تنها یک فصل ندارد! پس باید آن را «مهندسی» کرد.

"۰۳ اسفند ۱۳۹۷"

برای آنکه آینده ایده ال خود را رقم بزنید، از همین لحظه باید شروع کنید.
  • اینستاگرام
  • تلگرام
تنبلی ، غلبه بر تنبلی ، راهکار های درمان تنبلی ، چگونه تنبلی را درمان کنیم ؟