تمام مطالب برچسب : باور اشتباه

۱۶ باور اشتباه در مورد زبان انگلیسی

۱۶ باور اشتباه در مورد زبان انگلیسی

۱۶ باور اشتباه در زبان انگلیسی   باور اشتباه اول: من با زبان انگلیسی نمی توانم ارتباط بگیرم. این یکی از بهانه های افرادی است که یا اهمال کاری می کنند و یا به مغز کمک می کنند وظیفه ی همیشگی اش را انجام دهد. کار مغز حفظ حالت موجود است و انواع اقسام بهانه های ما برای انجام ندادن کارها به دلیل انجام وظیفه مغز می باشد یعنی تلاش مغز برای حفظ حالت موجود. یک بار هم که شده به مغز کمک نکنیم و دست از بهانه تراشی برای انجام ندادن کار ها و مقاومت در برابر تغییر برداریم. باور اشتباه دوم: از این که اشتباه چیزی را تلفظ کنم خجالت می کشم. این باور کاملا اشتباه است چرا […]