تمام مطالب برچسب : انواع ادراک

انواع ادراک

انواع ادراک

در مقاله های قبلی درباره چیستی، چگونگی و کاربرد های ادراک صحبت کردیم؛ در این مقاله قصد داریم درباره انواع ادراک صحبت نماییم. انواع ادراک به طور کلی ادارک را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد: ۱٫ ادراک من: تفسیر من از واقعیت موجود ۲٫ ادراک طرف مقابل: تفسیر او از واقیت موجود ۳٫ ادراک طرف مقابل از دید من: تفسیر او از واقعیت موجود از دید من! خیلی سخت شد، نه؟!! این مورد آخر یعنی چی اصلا؟ این یعنی اینکه: • من فکر می کنم طرف مقابل از این واقعیت یکسان موجود چه چیزی می بیند؟ • یا اگر من جای او بودم به چه چیزی فکر می کردم؟ چه چیزی می دیدم؟ • یا این کار (واقعیت) […]